Certificeringen

Wij borgen kwaliteit!

U kunt ons uiteraard vertrouwen op onze blauwe ogen, maar een certificering of erkenning geeft zekerheid bij het kiezen voor een installateur en voor veilig en deskundig uitgevoerd installatiewerk.

Voor ons is een kwaliteitslabel een middel om ons in de markt te onderscheiden als vakman en specialist. De interne bedrijfsvoering is daarbij volledig afgestemd op het niveau van de werkzaamheden.

Uit onderstaande certificeringen blijkt dat wij werken volgens vaste procedures, en dat door ons ontworpen en/of geïnstalleerde installaties voldoen aan de wettelijke voorschriften en veiligheidseisen. De erkenningen geven aan dat onze medewerkers over de juiste, gedegen kennis beschikken.

De certificeringen en erkenningen

KvINL Instal procescertificaat BRL6000 AB en deelgebieden 01 t/m 08 en deelgebied 21

Deze certificering bevat eisen met betrekking tot het installeren van gas-, water- en elektrische installaties, installaties voor verlichting, warm water en gasverbrandingstoestellen en warmtepompen (bovengronds).

Als klant kunt u ervan op aan dat een bedrijf met de BRL 6000 certificering een van de bovenstaande installatiewerkzaamheden gedegen en professioneel uitvoert.

Certificaat BRL100  

Het certificaat f-gassen voor ondernemingen toont aan dat wij gedurende werkzaamheden aan, of bij het plaatsen van installaties, voorzorgsmaatregelen treffen om lekkage van f-gassen te voorkomen.

Certificering Elektrotechnische Inspecties

Van der Weerd Installatietechniek is gecertificeerd voor Scope 8 en Scope 10 van elektrische installaties. Dat wil zeggen dat we periodieke inspecties aan elektrische installaties mogen verrichten (gebaseerd op de NEN3140) en periodieke inspecties van elektrisch materieel mogen uitvoeren (op basis van de NTA8220). Tevens zijn wij gecertifieerd voor Scope 12, waardoor wij ook PV-installaties (zonnepanelen) mogen inspecteren.

Hiermee borgen wij kwalitatief hoogstaande installaties en kunnen deze ook van een officieel certificaat voorzien. Veiligheid voor alles!

VCA certificaat

Zo beschikken alle medewerkers over het VCA vol certificaat en als bedrijf zijn wij uiteraard ook VCA gecertificeerd. Wij werken alleen met goedgekeurde klimmaterialen en ons gereedschap voldoet aan alle (stofvrije) eisen en wordt jaarlijks geïnspecteerd. Borging vindt mede plaats door maandelijkse veiligheidsinspecties op het werk door onze veiligheidscoördinatoren.

Erkend leerbedrijf

Wij bieden studenten een goede en veilige werkplek die bij de opleiding aansluit. Eigen praktijkopleiders begeleiden de leerlingen en coachen ze op de werkvloer.

Stichting Erkenning Installatiebedrijven

In 2007 is de Vestigingswet voor bedrijven verdwenen. Hierdoor is het voor consumenten en zakelijke klanten lastiger geworden om een vakbekwame installateur te onderscheiden van een ‘beunhaas’. Met een erkenning van de SEI laten wij zien dat bij ons de juiste kennis aanwezig is om installatiewerk uit te voeren.

Wat is SEI?

De Stichting Erkenning Installatiebedrijven (SEI) is beheerder van erkenningsregelingen voor installatiebedrijven die actief zijn op het vakgebied van installatietechniek. Deze zijn onder te verdelen in verschillende vakdisciplines:

  • Gastechnische installaties
  • Elektrotechnische laagspanningsinstallaties
  • Watertechnische installaties
  • Verwarmingsinstallaties
  • Luchtbehandelinginstallaties
  • Warmtepompinstallaties
  • Rioolinstallaties

Binnenkort wordt de regeling uitgebreid met de vakdiscipline metalen dakdekking. 

Ervaring

De SEI-erkenning heeft vooral voor het installatiewerk in de bestaande bouw een duidelijke, toegevoegde waarde. Een SEI erkend installateur laat zien dat hij ervaring heeft met het werk. Medewerkers zijn in bezit van relevante vakdiploma’s, terwijl het bedrijf zelf beschikt over meetinstrumenten, gereedschap en documentatie om up-to-date te blijven op het vakgebied.

Connected lighting Expert

LED-verlichting is zo langzamerhand de standaard geworden. Philips heeft ons erkend als Connected lighting Expert waardoor we nu deel uitmaken van de kopgroep ‘meest innovatieve installateurs’. Hierdoor kunnen wij klanten slimme verlichting bieden en het gebruik van Philips connected lighting, die aangestuurd wordt middels Interact software.

Vragen? Neem gerust contact met ons op!

Erkend leerbedrijf
Logo Techniek Nederland Van der Weerd Installatietechniek
Certificering logo Elektro-EcoNed
Eén aanspreekpunt voor de beste laadoplossing ConnectNed
Connected lighting Expert