Disclaimer

Lees hier onze uitleg

Dit (e-mail)bericht – inclusief de bijlagen – kan vertrouwelijk zijn.

Als u dit bericht per abuis hebt ontvangen, wordt u verzocht de afzender te informeren en het bericht te wissen. Het is niet toegestaan om dit bericht, geheel of gedeeltelijk, zonder toestemming te gebruiken of te verspreiden.

Van der Weerd Installatietechniek sluit elke aansprakelijkheid uit wanneer informatie in deze e-mail niet correct, onvolledig of het niet tijdig overkomt, evenals indien er schade ontstaat ten gevolge van deze e-mail.

Van der Weerd Installatietechniek garandeert niet dat het bericht vrij kan zijn van onderschepping of manipulatie daarvan door derden of computerprogramma’s die worden gebruikt voor elektronische berichten en het overbrengen van virussen.

Vragen over onze disclaimer inzake een e-mailbericht? Neem gerust contact met ons op!