Vanzelfsprekend MVO

Diep verankerd in onze bedrijfscultuur

,

Van der Weerd installatietechniek heeft al enkele jaren geleden serieus werk gemaakt van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO) en neemt verantwoordelijkheid voor de effecten van de bedrijfsactiviteiten op mens, milieu en bedrijfsvoering. Het is zodoende diep verankerd in onze bedrijfscultuur.

Een integrale visie op ondernemen, het maken van bewuste keuzes op het gebied van People, Planet en Profit zijn onderdeel van maatschappelijk verantwoord ondernemen. Zorg voor onze medewerkers, aandacht voor het milieu en onze inspanning om kwalitatieve en verantwoorde oplossingen te bieden voor onze opdrachtgevers vormen de basis voor de continuïteit van de onderneming.

 

MVO in de praktijk

Onze medewerkers bieden wij een goede en in alle opzichten veilige werkomgeving, met voldoende carrièrekansen en scheppen mogelijkheden voor verdere ontplooiing.

In de bedrijfsvoering wordt op diverse punten ingespeeld op het milieu, afvalstromen worden gescheiden en bewaakt, de interne energie huishouding geoptimaliseerd, daglichtregelingen en aanwezigheidsschakelingen zijn gemeengoed geworden. Daarnaast liggen er plannen voor elektrisch aangedreven bedrijfswagens. Met name in de service waar auto’s veel kleine ritten maken in de stad en gemiddeld minder dan 80 kilometer per dag rijden is dit een goede optie. In het eigen pand wordt gewerkt aan de realisatie van een oplaadpunt.

 

Van der Weerd installatietechniek in de markt
De werkzaamheden van Van der Weerd installatietechniek richten zich in de eerste plaats op duurzaamheid. In de tweede plaats bekijken we diverse projecten op het gebied van zonne-energie en energiemanagement. Ook zijn diverse energiezuinige verlichtingsinstallaties ontworpen en geïnstalleerd. Het elektrisch rijden is in opmars en er zijn diverse energie scans uitgevoerd. We werken voortdurend aan verbreding van onze dienstverlening op dit gebied.

Gespecialiseerde kennis van processen bij onze opdrachtgevers wenden we aan om maximaal rendement te behalen met minimale milieubelasting. Aan de ene kant energiebesparing en aan de andere kant reductie van geluid- en geuremissies.

 

Maatschappelijke betrokkenheid
Van der Weerd installatietechniek toont haar maatschappelijke betrokkenheid. Deze komt tot uiting in het ondersteunen van diverse lokale en regionale maatschappelijke initiatieven. Vandaar vanzelfsprekend MVO!

Vragen? Neem gerust contact met ons op!

Discipline MVO-2
Zonnestroominstallatie Menameradiel 3
Neem contact met ons op!

Wilt u weten hoe u maximaal rendement met een minimale milieubelasting uit uw project kunt halen?