Inspecties elektrische installaties

Vanzelfsprekend vakmanschap!

Van der Weerd Installatietechniek is SCIOS gecertificeerd voor Scope 8 en 10 van elektrische installaties. Dat wil zeggen dat wij periodieke inspecties aan elektrische installaties mogen verrichten (gebaseerd op de NEN 3140) en periodieke inspecties van elektrisch materieel mogen uitvoeren (op basis van de NTA 8220).

Tevens zijn wij gecertificeerd voor Scope 12, waardoor wij ook PV-installaties (zonnepanelen) mogen inspecteren. Hiermee borgen wij kwalitatief hoogstaande installaties en kunnen deze ook van een officieel certificaat voorzien. Vanzelfsprekend vakmanschap!

SCIOS Scope 8, 10 en 12 inspecties

Scope 8 of 10 inspectie

Tijdens de Scope 10 inspectie beoordelen we op basis van de NTA 8220 het elektrisch materieel op brandrisico. De elektrische installaties toetsen we op oneigenlijk gebruik of op een defect wat mogelijk brand kan veroorzaken. Veel verzekeraars stellen intussen de inspectie verplicht, om zo de kans op brand te verkleinen. De Scope 10 inspectie mag alleen worden uitgevoerd door een SCIOS gecertificeerde inspecteur. Constateert onze inspecteur een mankement, dan geeft de NTA 8220 aan welke maatregelen er genomen dienen te worden op basis van classificatie methode welke vermeld staan in het IB-22 document vanuit de SCIOS.

Waarom een Scope 10 keuring?

De eerste reden waarom u een Scope 10 keuring laat uitvoeren is ter voorkoming van brand! In veel gevallen ontstaan die namelijk door gebreken aan elektrische installaties. Onze inspecteur kan kleine afwijkingen signaleren die een risico vormen en deze voor u in kaart brengen. Een andere reden waarom u een inspectie laat uitvoeren, is in opdracht of op dringend advies van uw verzekeraar. Wettelijk verplicht is de keuring niet. Maar brandveiligheid staat binnen uw bedrijf vast voorop. Net als bij ons, Van der Weerd Installatiebedrijf in Franeker. Veiligheid voor alles!

Offerte aanvragen Scope 10

Scope 12 inspectie

De Scope 12 is een complete inspectie van de zonnestroominstallatie. De keuring bestaat sinds 2019. Volgens de richtlijnen zijn er twee verschillende manieren van inspectie: de Eerste Bijzondere Inspectie (EBI) en de Periodieke Inspectie (PI). Een EBI is noodzakelijk wanneer een installatie nooit eerder aan een inspectie onderworpen is. Daarna vindt om de 3 tot 5 jaar de Periodieke Inspectie plaats. Een duidelijk format voor beide inspecties staat onder beheer van het Nederlandse Normalisatie Instituut (NEN).

Waarom een Scope 12 keuring?

Een Scope 12 keuring laat u in de eerste plaats uitvoeren ter voorkoming van brand! De inspectie zorgt tevens voor een veilige (werk)omgeving. Bij de eerste inspectie beoordelen we volgens het format de kwaliteit en veiligheid van de zonnestroominstallatie. Het geeft u de mogelijkheid om na de certificering een brandverzekering af te sluiten voor de pv-installatie. Bij de periodieke inspectie toetsen we of er gebreken zijn ontstaan aan de elektrische installaties en brengen die voor u in kaart. Wettelijk verplicht is de keuring niet. Maar brandveiligheid staat binnen uw bedrijf vast voorop. Net als bij ons, Van der Weerd Installatiebedrijf in Franeker. Veiligheid voor alles!

Offerte aanvragen Scope 12
Vacature Inspecteur Scope 8, 10 en 12 Inspectie elektrische installaties
Logo SCIOS
Servicemonteur