Projecten

Bekijk projecten waar we trots op zijn!

Inrichting bolwerken Franeker gerealiseerd

De gemeente Franekeradeel heeft samen met de provincie Fryslân, Het Friese Merenproject, ondernemers en burgers het programma Franeker Waddenpoort gemaakt met onder andere als doel Franeker beter bereikbaar te maken over land en water. Onderdeel daarvan is een vernieuwde inrichting bolwerken te Franeker. De bolwerken zijn op verschillende plekken hersteld en versterkt. Daarnaast zijn er verspreid over Franeker passantenplekken en watersportvoorzieningen aangelegd.

Van der Weerd Installatietechniek heeft de stroomvoorzieningen, de watervoorzieningen en de vuilwaterinname voor de recreatievaart ter plaatse mogen realiseren. Zowel voor de bestaande als voor de nieuwe steigers aan de bolwerken te Franeker.

Begin juni meerde de eerste boot aan bij de nieuw aangelegde steiger. Naast wethouder Bekkema mochten wij de eerste passant welkom heten in Franeker. De Van Wad Tot Stad heeft hiervan een mooie foto gemaakt die wij (met toestemming) hier graag aan u tonen. De andere foto is van eigen hand.

Datum: 15 juni, 2016
Opdrachtgever: Gemeente Franekeradeel
  • Inrichting Bolwerken
  • Inrichting bolwerken