Projecten

Bekijk projecten waar we trots op zijn!

Kantoorunits Gemeente Franekeradeel

Op weg naar de nieuwe gemeente Waadhoeke wordt het  gemeentehuis aan de Harlingerweg in Franeker verbouwd om aan alle medewerkers straks een plek te bieden. Voor het personeel van de Gemeente Franekeradeel betekent dit een tijdelijk verhuizing naar in totaal drie mobiele kantoorunits die op het parkeerterrein zijn geplaatst.

Wij hebben er in zijn geheel voor gezorgd dat alle installaties (elektra-, data- en hemelwaterafvoer) in de kantoorunits zijn aangesloten en de units dus volledig operationeel gemaakt. Aansluitend hebben we alle installaties in het gemeentehuis gedemonteerd waardoor sloopwerkzaamheden van start konden gaan.

Datum: 28 april, 2017
Opdrachtgever: Gemeente Franekeradeel
  • Kantoorunits 1
  • Kantoorunits 2
  • Kantoorunits 3